Bericht
Zorg bewust meten

Achmea brengt duidelijkheid over nalevingsmaatregel CQ-Index

Deventer, 20 april - Achmea is op dit moment bezig met terugvorderingsacties over het niet naleven van de overeenkomsten van 2012, 2013 en 2014 voor het meten van de CQ-index.

Op weg naar het meten van de zorgbeleving van morgen

Deventer, 12 december 2014 - Een belangrijke behoefte van de Nederlandse overheid is transparantie binnen de gezondheidszorg, want door transparantie wordt de kwaliteit van de geleverde zorg inzichtelijk. Tegenwoordig doorloopt een patiënt meerdere zorgpaden binnen zijn gehele zorgtraject. Door de kwaliteit van elk zorgtraject inzichtelijk te maken en de afzonderlijke trajecten op elkaar af te stemmen wordt er door de zorgverlener overstijgend gedacht. 

Nivel en Qualizorg onderzoeken patiëntervaring in relatie tot zorginhoud in de fysiotherapiepraktijk

Deventer, 29 oktober 2014 - In samenwerking met Qualizorg voert Nivel onderzoek uit naar de relatie tussen patiëntervaring en kenmerken van de inhoud van fysiotherapeutische zorg. Om de vraagstellingen te kunnen beantwoorden, worden zorginhoudelijke gegevens afkomstig uit NIVEL Zorgregistraties gekoppeld aan gegevens over patiënttevredenheid afkomstig uit Fysio Prestatie Monitor.

''Iedere logopedist heeft baat bij Qualizorg, ze nemen veel zorg uit handen!''

Deventer, 20 oktober 2014 - Sinds september test een groep logopediepraktijken het patiëntervaringsonderzoek van Qualizorg voor logopedisten, ook wel KlantErvaringsOnderzoek genoemd. Deze praktijken konden als eerste de vragenlijst uitzetten onder hun patiënten. De ervaring hebben ze teruggekoppeld zodat wij ons systeem in januari volledig naar wens en zonder kinderziektes kunnen uitrollen onder logopedisten.